Fen ve Doğa Çalışmaları

Ana Sayfa Eğitimler ve Etkinlikler Fen ve Doğa Çalışmaları

Fen ve Doğa Çalışmaları

Çocukların doğuştan var olan merak duygusunu geliştirecek ve neden – sonuç ilişkilerini anlamalarına yardımcı olacak etkinlikler planlanır. Bu etkinlikler sayesine çocuk merak eder, araştırır, keşfeder ve inceler.
Çocukların belli bir obje ve uyarıcı madde üzerinde dikkatlerini toplayabilmelerine, kendisini ve çevresini algılayabilmelerine, olaylar ve nesneler arasında ilişki kurabilmelerine, akıl yürütebilmelerine ve problem çözebilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olan bir etkinliktir.

Fen ve Doğa Çalışmaları’nın içeriğini; deneyler yapma, inceleme gezileri, hayvan besleme, bitki çimlendirme ve eğitici oyuncaklarla oynama oluşturmaktadır.

Eğitim ve Etkinliklerimizden Fotoğraflar