Neden Biz?

Ana Sayfa Neden Biz?

Misyonumuz

 • cocuk istanbul slider fotograf
 • cocuk istanbul fotograf 9
Çocuk İstanbul Anaokulu’nda çocuklarımıza bilgiyi ezbere dayalı olarak değil; araştırarak, sorgulayarak, deneme yanılma yöntemiyle öğretip aktif öğrenme metodu ile uygulayarak oyun ve sevgi ile kalıcı hale getiriyoruz.
Anaokulumuz; özdisiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, insan sevgisini benimseyen, dürüst ilkeli ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir.

Vizyonumuz

Çocuk İstanbul Anaokulu olarak uzman kadromuzla farklı ve kaliteli bir eğitim anlayışımız ile güvenlilir, özgür düşünceye sahip ve eğitimde öncü bir anaokulu olmayı hedefliyoruz.

Amacımız; bireysel öğrenme hızları dikkate alınarak gelişim düzeylerini inceleyen, yeteneklerini geliştiren, üretici düşünmeleirni sağlayan, öz güveni gelişmiş, ne yapacağını bilen, iletişim becerileri kuvvetli, yardımlaşma ve dayanışma duyguları gelişmiş, evgi ve saygı dolu bireyler yetiştirmektir. Bunun için her geçen gün değişen zamana ayak uydurabilmek için pusulamızı başarılı, güvenli, sıcak bir geleceğe çevirip en iyi olmak için çabalayıp çocuklarımız hayata en donanımlı şekilde hazırlamayı hedefliyoruz.

 • cocuk istanbul fotograf 13
 • cocuk istanbul fotograf 11 1

İlke ve Değerlerimiz

Yetiştirme

 • Öğrenme isteği duyan, meraklı, aktif, üretken, zamanını verimli kullanabilen neşeli çocuklar yetiştirmek.
 • Sosyal ortamlarda var olabilen, çevresiyle ve arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurabilen çocuklar yetiştirmek.
 • Problem çözme odaklı bireyler yetiştirmek.

Geleceğe Hazırlık

 • Öz bakım becerilerini geliştirip, zihinsel ve duygusal olgunluk kazandırarak öğrencilerimizi başarılı bir okul hayatına hazırlamak.
 • Çevre bilincine sahip, kendinin ve başklarının haklarını koruyan ve tanıyan bireyler yetiştirmek.
 • Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren ilgi ve yetenekleri doğrultusunda beceriler kazandırmak.

Öğretmen Kadrosu

 • Mesleğini seven, mesleki ahlaka sahip personel ile okul öncesi eğitime değer katmak.
 • Çocukları olduğu gibi kabul eden ve yeteneklerine göre bireysel farklılıklara değer vermek.
 • Kendimizi teknolojik, bilim, eğitim, kültürel ve sosyal yönden yenilemek.
 • Öğrenci merkezli eğitimi esas almak.

Eğitim

 • Kapsamlı ve çok yönlü bir eğitim vermek.
 • Çocukların hayatları boyunca sanata yaklaşımlarını geliştirmek.
 • Estetik anlayışlarını etkileyecek temel yetiler oluşturmak.