Eğitimler ve Etkinlikler

Ana Sayfa Eğitimler ve Etkinlikler

Sanat çalışmaları eğitim programındaki bazı amaçlar küçük kas gelişimini sağlamak, el – göz koordinasyonunu geliştirmek ve üreticiliği artırmaktır.

 • Age:
 • Class Size:

Çocukların; öğretmen rehberliğinde, küçük gruplar halinde, kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bir etkinliğe yöneldiği zaman dilimidir.

 • Age:
 • Class Size:

Çocukların doğuştan var olan merak duygusunu geliştirecek ve neden – sonuç ilişkilerini anlamalarına yardımcı olacak etkinlikler planlanır.

 • Age:
 • Class Size:

Çocuğun hareketli oyunlarla birikmiş enerjisini oyun yoluyla harcadığı, çevresindeki nesneleri tanıdığı ve bazı kavramları tanıdığı bir etkinliktir.

 • Age:
 • Class Size:

Okulumuzda İngilizce eğitimi yaş gruplarına uygun hazırlanarak haftada 4 gün gerçekleştirilmektedir.

 • Age:
 • Class Size:

Değerler Eğtimi, bireye; kendisine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazandırma eğitimidir.

 • Age:
 • Class Size:

Çocukların müzikle ilgili yeteneklerini ortaya çıkaran ve estetik duygularını geliştiren bir etkinliktir.

 • Age:
 • Class Size:

Türkçe Dil Etkinliği; hikaye öncesi etkinlikler, hikaye anlatma ve hikaye sonrası etkinlikler olarak üç bölümden oluşur.

 • Age:
 • Class Size:

Çocuklara bu etkinlikte kendini ifade edebileceği, üreticiliğini ve hayal gücünü kullanabileceği ve empati kurabileceği bir ortam hazırlanır.

 • Age:
 • Class Size: